Kategoriarkiv: Annet

Nattløp

Vingelen inviterer til nattløp fredag 21. sep.  Start når det har blitt mørkt, ca. 20.30

Kart: Ola  målestokk 1: 10 000

Merket fra Fv 30 i Tolga sentrum, herfra ca. 4 km å kjøre. Bomveg 50.

3 løyper, 1,5 km nybegynner, 3 km og 5.5 km

Startkontingent 50 kr for de over 20 år, kaffe og kake inkludert.

Velkommen

Kretssammenslåing – Organisering av o-idretten i Midt-Norge

I løpet av høsten blir innstillingen klar om Sør-Tr.lag O-krets skal slås sammen med Nord Tr.lag O-krets. Vedlagt følger et notat som er utarbeidet av en arbeidsgruppe hvor John Svergja har vært vår deltaker fra Nord-Østerdal O-region.

Det går nok mot sammenslåing … og opprettelse av «soner» under storkretsen, a-la regionsamarbeidet i Nord-Østerdal.

Det er fullt mulig for klubbene i Nord-Østerdal å innlemmes i en stor Trøndelag krets. Det er Norges Orienteringsforbund som avgjør «sin» kretsinndeling. Både håndball og fotball i Nord-Østerdalen er en del av Trøndelag.

Uavhengig av ovenstående fortsetter vi det gode samarbeidet i Nord-Østerdal O-region, uavhengig av hvilken krets de ulike klubbene tilhører.

Organisering av orienteringsidretten i Trøndelag – Høringsutkast