Håmmåldalen

O-intervaller i Nord-Østerdals mest krevende terreng.

Parkering: http://kart.gulesider.no/m/InR7R

Husk bompenger!

Knappåsen

Kurveøkt i spektakulært terreng.

Parkering: http://kart.gulesider.no/m/jomfP

 

 

Skårra

O-intervaller i yndlingsterrenget til Carl Godager Kaas.

Parkering: http://kart.gulesider.no/m/Cw1u2

Husk bompenger.