Hummelfoten

Model Event for NC og testløp langdistanse på 15 000-kart.

Merk at deler av økta går i det som i utgangspunktet var sperra terreng. Denne delen har blitt åpna opp for fri ferdsel.

Parkering

(Ved skistadion i Hummelfjell)

Svarttjønna

Naboterreng til Hovedløpet

Kartet av eldre årgang, men stort sett av god kvalitet. Noe ny tynningshogst.

Parkering her

Parkeringen er stor nok for buss.