Trimtex/NØ-karusellen 2014

roterendeoflaggSponsorlogo

Løp Dato Tid Sted/merket fra Arrangør Opplegg Lenker
1 Tirsdag 13. mai 18.00 Nørdalen Os IL Mellomdistanse Resultater
2 Torsdag 29. mai 12.00 Dalsbygda samf.hus IL Nansen Langdistanse Resultater Poengsummer etter to løp
3 Tirsdag 17. juni 18.00 Tron ungdomssenter Tynset IF Mellomdistanse Resultater Poengsummer etter tre løp
4 Tirsdag 24. juni 18.00 Skiarenaen i lysløypa Kvikne IL Langdistanse Resultater Poengsummer etter fire løp
5 Tirsdag 19. august 18.00 Holom Folldal IF Langdistanse
6 Lørdag 30 aug. 14.00 Mølmannsdalen Røros IL Finale + NØM Resultater Poengsummer etter 6 løp

Ungdomsklasser:

D -10 H -10 Greie løyper, med tydelige ledelinjer å følge. Kart utlevert på forhånd. Tidtaking.
D 11-12 H 11-12 Greie løyper, med tydelige ledelinjer å følge. Kart utlevert på forhånd. Tidtaking.
D 13-16 C H 13-16 C Samme løyper som D/H 11-12. Kart utlevert på forhånd. Tidtaking.
D 13-14 H 13-14 Greie løyper, men med noen flere utfordinger. Tidtaking.
D 15-16 H 15-16 Ennå noen flere utfordringer. Tidtaking.
D 17-20 H 17 -20 Samme vanskegrad som D/H 15-16, men litt lengre løyper. Tidtaking.
N-Åpen Lang Vanskegrad N/C. Kart utlevert på forhånd. Tidtaking.
N-Åpen Kort Enkel nybegynnerløype. Kart utlevert på forhånd. Ledsager kan følge med. Ikke tidtaking.

 

Ca. løypelengder (km): (veiledende for arrangør)
Løypenr. og vanskegrad:

Klasse Løypenr. Løp 1 Løp 2 Løp 3 Løp 4 Løp 5 Løp 6
D/H 11-12, D/H 13-16C 1(N/C) 2 3 2 2,5 2,5 3
D/H 13-14 2(B) 3 4 3 3 3 3
D 15-16 3(A/B) 3 4,5 3 4 3,5 3,5
H 15-16 4(A/B) 3,5 5 3,5 5 4 4
D 17-20 5(A) 4 6 4 5 4 5
H 17-20 6(A) 5 7 5 6 6 6
N-Åpen Lang 7(N/C) 4 4 4 4,5 4 4
N-Åpen Kort 8(N) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Kartene, med løyper, er laget i stand av arrangøren.
I alle klasser er det tillatt at to eller flere løper sammen. Løperne vil bli betraktet som individuelle løpere på resultatlistene og i poengsammendraget.

Påmelding/Start/Startkontingent:
Online påmelding innen kl. 24.00 to kvelder før hvert løp.Etteranmelding innen èn time før start.
Som før benyttes NOF’s påmeldingsystem Eventor. Alle løpere som skal delta må enten registrere seg som bruker eller melde se på gjennom oppmann i laget.
Løpere uten brikke må melde seg på gjennom oppmann som har oversikt over ledige brikker i klubben. \\ Vi henstiller alle om å registrere seg, det er enkelt på nettsida eventor.orientering.no.
Startliste settes opp for alle klasser. Valgfri starttid for N-Åpen.
Startkontingent kr. 90,- fra og med 21 år. og 30 kr 11 – 20 år
N-Åpen har startkontingent kr. 30,-, uansett påmeldingstidspunkt.
Husk å oppgi brikkenummer ved påmelding. I utgangpunktet forutsettes det at klubbene holder brikker for sine egne løpere.
NB: Hver klubb krever i år startkontingent for deltakere fra de andre klubbene. // (vedtak på regionmøte foran sesongen)
Tilskudd fra kretsen for løpere i aldersgruppe 13-25 år overføres klubbene fra region ved sesongslutt.
Løpere fra klubber utenom regionen, betaler kontant ved oppmøte.
NB: I løp 6 er det innlagt Nord-Østerdalsmesterskap.
Løpet har ekstra premiering og tillegg i startkontingent
Regler for poeng og premiering:
Vinneren får alltid 1000 poeng.
Fullført løp med dobbelt så lang tid som vinneren, eller mer, gir 500 poeng.
For tider mellom vinnertiden og det dobbelte av vinnertiden, avtar poengsummen lineært, fra 1000 til 500 poeng.
Brutt el. disk gir 200 poeng.
I klassene for nybegynnere (N Åpen) får alle deltakerne 1000 poeng for fullført løp.
Sammenlagt premiering vil skje etter siste løp.
Sammenlagt teller de fire beste løpene.
Premiering Vinner i klassene 13-14, 15-16 og 17-20 får gul ledertrøye etter 1. Løp, og skal løpe med denne i 2. løp. \\

Ledertrøya følger den som har flest poeng etter hvert løp, maks 4 tellende løp, markeres 15 min før første start
I ungdomskarusellen, klassene 13-20 år, premieres med disse premieverdier:
3 løp 200 kr, 4 løp 300 kr,5 løp 400 kr og 6 løp ca. 500 kr.
I tillegg trekkes to gavekort på 1000 kr, ett blant jenter og ett blant gutter som har deltatt i minst 4 av løpene.
I hvert løp er det i år en uttrekkspremie, gavekort verdi 200 kr, i jente og gutteklassene 13 – 20 år. ´
N-åpen Kort og klassene -12 premieres i hvert løp, arrangør skaffer premie.
Løpere med minst fire løp for sluttpremie i finalen.

Klasser og løyper fra 21 år: Fri starttid innen èn time etter ‘første start’.
Forøvrig gjelder regler for påmelding, startkontingent.
Nytt klasseoppsett for voksne:
Vi kutter ut aldersklassene, og bruker følgende åpne klasser ( delt i Dame- og herreklasse):
N kort 1,5 km , N- lang (4,5 km), 2km C, 3 km B, 4 km A og 6 km A. (samme løyper som i ungdomskarusellen)
Løpere i klassene 13 – 20 år skal løpe med startnummer
Det skal være speakertjeneste på alle løpene