Svarttjønna

Naboterreng til Hovedløpet

Kartet av eldre årgang, men stort sett av god kvalitet. Noe ny tynningshogst.

Parkering her

Parkeringen er stor nok for buss.

Tylldalen -vanlig

Kurveøkt på Tylldalen Nord. Nordens svar på Japan.

Det tøffeste terrenget i distriktet.

Parkering: https://kart.gulesider.no/m/c4vVL

Merk at samme økt finnes på kurvekart. Noe hogst forekommer.