INNKALLING HØSTMØTET – Tirsdag 12. nov 2019

Høstmøtet i Nord-Østerdal O-region avholdes på Tolga Frivillighetssentral på TIRSDAG 12. november kl. 19.00

Gi tilbakemelding om påmelding til undertegnede innen søndag kveld 10. november.

Dersom noen er avglemt i «innkallingen», vennligst videresend i klubben.

  1. Kretstilknytningen til Sør-Trøndelag orienteringskretS
  2. Oppsummering av 2019-sesongen
  • Sprint-cupen
  • NØK-karusellen
  • NØM-mesterskapet
  • Junior-VM-test-løpene (Røros og Os)
  • Sommerløpene i Nord-Østerdal (Røros, Os og Nansen)
  • Sesong-resyme fra hver klubb (klubbarrangement og oppslutning)

3. Treningskart-opplegget i Nord-Østerdal

E-post fra Jon A Osmoen: Hei!  Treningspakka i Nord-Østerdalen begynner nå for alvor å få et godt rykte i o-norge. I år har vi vært heldige å ha hatt både testløp til junior-vm og hovedløp og mange har vært i distriktet både 1 og 2 ganger. Skal vi trekke folk på samling, men kanskje hovedsaklig på Sommerløpene i kommende år må vi i større grad tilstrebe fornying av eksisterende kart, men også finne noen nye morsomme områder å kartlegge. Dette mener jeg er sårt tiltrengt. Jeg er ikke i tvil om at det finnes mange spennende områder i distriktet som er svært attraktive.

Mange av de eksisterende kartene har gamle grunnlag. Jobben som evt må gjøres med disse anser jeg ikke som spesielt stor. Et eksempel er Knappåsen. Med laserkoter gjøres mesteparten av jobben på pcen. I så åpen og fin skog med fin vegetasjon går synfaring og sjekk av laserkotene raskt.

Evt nye kartprosjekter trenger ikke være veldig omfattende. For å arrangere en fin mellomdistanse trengs ikke et veldig stort areal, så fremt terrenget er fint. Her må man også ha mulige arenaer i bakhodet.

Terrengene forandrer ikke mye på seg i distriktet. Dette gjør at et kvalitetskart produsert i dag vil være veldig bra i flere tiår.

Kart koster selvfølgelig, men mitt inntrykk de seneste årene har vært at mye av kartarbeidet er gjort på dugnad. Gode tilskudd er selvfølgelig mye å få. Er ikke i tvil om at gode orienteringsarrangement er svært god reklame for distriktet og i så måte vel investerte penger.

Håper dette kan tas opp i nooreg og bringes videre til klubbene.

4. Arrangementer i 2020

  • Sommerløpene i Nord-Østerdal – Arrangører: Tynset / Vingelen – fredag 10. juli – søndag 12. juli
  • Midt-Norsk Mesterskap – Arrangør: Kvikne IL – fredag 21. august – søndag 23. august

5. Rekruttering

Diskusjon, forslag til tiltak

 6. Status økonomi

 7. Eventuelt

 

Vel møtt!

Med vennlig hilsen For Nord-Østerdal O-region

Petter Gullikstad, Mob: + 47 928 39 297,

E-post; petgul1@hotmail.no

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *