Alle innlegg av Petter Gullikstad

NYTT STYRE OG NY KRETS

Torsdag kveld ble det avholdt ekstraordinært årsmøte hvor det nye styret ble enstemmig valgt. Petter Gullikstad er ny styreleder og nye styremedlemmer er Brit V. Sandvold, Per Engebakken, Jan Jacob Verdenius og Oddvar Erlien. Vedlagt følger protokollen fra årsmøtet.

Pr. tirsdag 23.4 godkjente NOF v/Generalsekretæren at alle Hedmarks-klubbene i Nord-Østerdal O-region blir tilsluttet Sør-Trøndelag Orienteringskrets fra samme dato. Prosessen med eventuell sammenslåing av orienteringskretsene i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal pågår videre, men det er ingen avklaringer foran denne sesongen.Ekstraordinært årsmøte 25.4.19